Bölümlerimiz

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümünde, hasta bakım ve tedavi hizmeti dahilinde her türlü cerrahi girişim ve müdahaleler içinde anestezi uygulaması yapılmaktadır. Anestezi öncesi tıbbi değerlendirme uzman hekimler tarafından yapılır.

Anestezi, duyumsama yokluğudur. Genel Anestezi, geçici bilinç kaybı ile birlikte duyu fonksiyonlarının ortadan kalkmasıdır. Halk arasında anestezi yerine “Narkoz” da denilmektedir. Narkoz, anestezi ile eşanlamlı gibi görülüyor olsa da, tam bilinç kaybı olmadan, duyarlılığın ileri derecede ortadan kalkmasıyla oluşan belirgin uyuşma halidir.

Uygulanan Anestezi Çeşitleri;

• Genel Anestezi

• Local Anestezi

• Bölgesel Anestezi

Anestezi Doktorunun Hastanın Sağlık Durumu ile İlgili Ameliyat Öncesi Yaptığı Değerlendirmeler;

1. Hastanın genel sağlık durumu, varsa hastalıkları (kronik) veya geçmişte geçirdiği hastalıkları hakkında bilgi alınmaktadır.

2. Kalp Damar – Akciğer başta olmak üzere anestezi açısından genel muayenesi yapılır. Riskleri belirlenir.

3. Alerji durumu, ilaç alerjileri değerlendirilir.

4. İlaç, sigara, alkol kullanımı, diğer alışkanlıkları sorulur.

5. Daha önce geçirdiği ameliyatlar varsa öğrenilir.

6. Uygulanacak anesteziye karar verilir hastaya da uygun anestezi yöntemi hakkında bilgi verilir.

7. Geçireceği ameliyat esnasında kullanılacak anestezi yöntemi hakkında bilgi verilir.

0 242 746 00 17

Genel Cerrahi Bölümü Tedavi Alanlarımız:

Sindirim Sistemi Cerrahisi,
Karın ve Kasık Fıtığı Cerrahisi,
Tiroid Cerrahisi,
Meme Hastalıkları Cerrahisi,
Anal Bölge Cerrahisi (Hemoroid, Fistül, Fissür, Abse),
Kıl Dönmesi Cerrahisi,
Laparoskopik (Kapalı) Ameliyatlar,
Endoskopi Ünitesi (Gastroskopi ve Kolonoskopi)
Hastanemiz meme hastalıkları ve cerrahisi, anal ve perianal bölge hastalıkları ve cerrrahisi, tiroid hastalıkları ve guatr, kasık ve karın bölgesi fıtıkları, safra kesesi taşları ve cerrahisi, laparoskopik cerrahi, mide ince ve kalın bağırsak hastalıkları, apandisit-pilonidal sinüs (kıl dönmesi) cerrahisi ve varis cerrahisi ve konularında uzman doktor aracılığıyla hizmet sunmaktadır.

Meme Hastalıkları ve Cerrahisi

Son yıllarda kadınlarda artan sıklıkta görülen fibrokistik meme hastalığı fibroadenom, meme kanseri gibi hastalıkların erken teşhisi muayene, mammografi, ultrasonografi ve ultrason eşliğinde iğne biopsisi (İİAB) gibi teşhis yöntemleriyle yapılabilmektedir. Meme kanseri’nin tedavisinde hastalara meme koruyucu Cerrahi uygulanabilmektedir.

Tiroid Hastalıkları ve Guatr

Ülkemizde oldukça yaygın görülen tiroid hastalıklarının ve nodüllerin teşhisi ve takibi laboratuvar hormon analizleri ve antikor ölçümleriyle, ultrason eşliğinde iğne biopsisi (İİAB) yöntemleriyle yapılmaktadır.

Anal ve Perianal Bölge Cerrahisi

Anal Bölgenin ileri derecede rahatsızlık veren hemoroid (basur), fissür (çatlak), abse ve fistüllerin tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca pilonidal sinüs (kıl dönmesi) hastalığı, uygun yöntemlerle tedavi edilmektedir.

Fıtık Cerrahisi

Göbek, kasık ve karın bölgesi fıtıklarının teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

Laparoskopik Safra Kesesi Cerrahisi

Safra kesesi taşları ve hastalıklarının teşhisi ve laparoskopik cerrahi ile en az ağrılı ve iyileşme süresini en aza indiren yöntemle tedavisi yapılmaktadır.

0 242 746 00 17

Elektrokardiyografi (EKG) :
Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektrik faaliyetlerinin kaydedilmesidir. Bir akım yükseltici (amplifikatör) tarafından yükseltilen gerilimler genellikle ısıya duyarlı kağıt üzerine kaydedilir. Kalbin elektrik faaliyeti ile meydana gelen potansiyel değişiklikleri,kalp çevresindeki dokuları ve bilhassa kanın yardımı ile bütün vücuda aynı anda yayılır. Vücudun çeşitli yerlerine konan iletici uçlar (elektrotlar) vasıtasıyla ortaya çıkan elektrik değişiklikleri yükseltilerek kaydedilir.EKG kalp hastalıklarının teşhisinde hekimin muayenede bulduğu araz ve belirtiler ile birlikte değerlendiğinde, diğer tahlil ve filmler
de göz önünde bulundurulduğunda yardımcı olur.

EFOR (Treadmill) Testi :
Efor testi,kalp damar hastalığı varlığının araştırılması,bilinen kalp damar hastalığında tedavinin etkinliğinin saptanması,eforla beraber kalp atışlarında düzensizliğin yani aritminin meydana gelip gelmediğinin tespit edilmesi,çeşitli kalp hastalıklarında hastanın efor yapabilme kapasitesinin araştırılması ve nihayetinde hipertansiyonda eforun kan basıncının üzerine etkilerinin tetkik edilmesi için başvurulan bir testtir.Efor testi sırasında,hasta bir koşu bandı üzerinde yürür.Yürüyüşün hızı ve eğimi doktor tarafından ayarlanarak kalp hızının artması sağlanır. Treadmill testi kişinin yürüme bandında belli hızlarda yürürken, seri olarak EKG’lerin çekilmesi,tansiyonun ölçülmesi yöntemi ile yapılan bir tetkiktir.İstirahat anında EKG’de tespit edilemeyen anormal burguların efor sonrası tespit edilmesini sağlar.Efor testi,başından sonuna dek uzman bir doktor refakati gerektirir. Efor testi kalp hastalıklarının erken tanı ve teşhisinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Efor (Treadmill) testi randevusuna gelirken :
-Testten 3 saat önce hafif bir yemek yiyiniz,sonrasında ihtiyaç duyarsanız az miktarda su içe bilirsiniz ancak gıda almayınız.
-Daha önceden çekilmiş EKG’nizi yanınızda getiriniz.
-Erkek hastalar gögüs traşı olmalıdır.
-Bayan hastaların 2 parçadan oluşan kıyafet giymesi daha uygundur.
-Efor testinden önce doktorunuz sizden bazı ilaçların kesilmesini isteyebilir. Bu konuyu takip eden doktorunuza danışınız.

Ekokardiyografi (Eko)

Ekokardiografi kalp yapısı ve performansının ses dalgaları yolu ile (ultrason) incelenmesidir.Radyasyon içeren bir yöntem olmaması,işlem sırasında herhangi bir ilaç kullanılmaması sayesinde,hamileler ve yeni doğmuş bebekler dahil herkese,hiçbir risk ve acı yaratmadan uygulanabilir.İşlem sırasında hastadan bir sedyede yatması istenir.Üzerine yalıtkan özelliği bulunan,su bazlı bir jel sürülen ve probe adı verilen ses dalgası gönderen cihaz doktor tarafından göğüs bölgesinde çeşitli pozisyonlarda tutularak,kalbin görüntülenmesi sağlar.Bu görüntüler üzerinde çok detaylı ölçüm ve analizler yapılır. Kalbin yapısal tüm hastalıkların tanısı (kalp büyümesi,kalp kası hastalıkları,kalp kapak hastalıkları,hipertansif kalp hastalıkları,kalp yetmezlikleri,kalp zarı hastalıkları,kalp içi kitleler,pıhtılar,kalp tümörleri,doğumsal kalp anormallikleri,hatta aort denilen vücuttaki en büyük çaplı damara ait hastalıkların ekokardiografi işlemi ile konur.Ekokardiografi için herhangi bir ön hazırlık gerekmemektedir.Bununla birlikte ekokardiografi randevunuza gelirken rahat bir kıyafet giyilmesi uygun olur.Ayrıca ekokardiografi işleminin yapılmasına karar verilen hastanın tıbbi bilgilerini içeren kağıdı mutlak olarak alınarak ekokardıografiyi yapacak doktora iletilmelidir.

EKG Holter:
Cep telefonu gibi kemere bağlanan bir cihazdır.3-4 adet kablosu, göğse tutturulur.Kişi günlük normal yaşamını sürdürürken cihaz planlanan zaman boyunca kalp elektrosunu kaydeder. Süre sonunda cihaz çıkartılarak alınan kayıtlar bilgisayarda analiz edilir.Bu alet sayesinde muayene sırasında görülmeyen fakat gün içerisinde kısa süreli olup geçen çarpıntılar,göğüs ağrıları,baygınlık hissi gibi kalpten kaynaklanan tüm ritim bozuklukları tespit edilebilir. Holter tetkiki öncesinde kullanılan ilaçların kesilip kesilmeyeceği doktora danışılmalıdır. Holter cihazı takıldıktan sonra özellikle şikayetleri oluşturan olaylar tekrarlanmalıdır.Kahve tüketimi,merdiven çıkma vs.

Tansiyon Holter :
Hastaların gün boyu tansiyonunun sık aralıklarla ölçülerek, tansiyon ve nabzı kaydetmesidir. 24-72 saat arasında yapılan ölçümlerle önceden hipertansiyonu olmayan hastalarda erken teşhis sağlanabilir.Tansiyon holter ile hastaların gün boyu tansiyonlarının sık aralıklarla ölçülerek, gün içindeki aktiviteleri sırasında,uykuda,dinlenme esnasında,tansiyonu ve nabız sayısı kaydedilmektedir.Böylelikle uzun süreli hipertansiyonu olan hastaların, günün hangi saatlerinde tansiyon değerlerinin yükseldiği saptanarak, tedavi düzenlenir. Daha önceden hipertansiyonu olmayan hastalarda erken teşhis konularak, tedaviye yönlendirmeye yardımcı olur.

0 242 746 00 17

Beslenme; büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besinlerin kullanılmasıdır. Her yaşta her dönemde ve her durumda sağlıklı beslenme rehberliğine ihtiyaç duyulur. Çünkü sağlıklı beslenme bulunduğumuz dönem ve durumu en iyi şekilde tamamlamamızı sağlamak ile kalmaz aynı zamanda gelecek yaşantımızda sağlığımıza yatırım yapmamızı da sağlar. Yapılan araştırmalar bireysel diyet ve sağlık uygulamalarının düzeltilmesi, önlenebilir hastalıkları, sakatlıkları ve erken ölümleri azaltmaktadır. Beslenme yetersizliği ve dengesizliği bazı hastalıkların oluşmasında doğrudan, bazılarında ise dolaylı nedendir.

Sağlıklı beslenme, hayatın her anında sürdürülmesi gereken bir eylemdir. Yemek yeme, sadece karın doyurmak değildir. Fizyolojik, psikolojik ve sosyal bir olgudur. Hayatın tatlarından uzak kalmadan, mutlu ve sağlıklı bir şekilde her istediğimizden tüketerek yaşamamız ise ancak sağlıklı beslenme ilkelerini öğrenmek ve bunu bir yaşam tarzı haline getirilerek sağlanabilir.

Her bireyin günlük enerji ve besin ögesi ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Sağlıklı beslenme ilkeleri her yaş grubu aynı olan bireyler için benzer olsa da , kişinin beslenme programının kendine özel olması gerekir. Çünkü yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı, vücut yapısı, hastalık durumu, kan bulguları, ekonomik durumu, yaşadığı ortam çalıştığı çevre, ulaşabileceği besin türleri ve beslenme alışkanlıkları gibi bir çok etmen kişinin beslenme durumunu etkiler ve bütün bu faktörler göz önünde bulundurularak beslenme programı oluşturulmalıdır. Her birey nasıl tek ve özel ise beslenme programı ve diyetlerde özel olmalıdır.

Özel Bilgi Hastanesi diyet bölümü olarak amacımız; bireysel beslenme danışmanlığı ile yetersiz, dengesiz ve sağlıksız beslenmenin sonuçlarından sizi korumak ve sizin özelliklerinizi belirleyerek sizinle birlikte özelliklerinize uygun ” size özel ” beslenme programını oluşturmaktadır.

Toplumda sağlıklı beslenme bilincini oluşturarak yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan Beslenme ve Diyetetik bölümümüz yatarak ve ayaktan hizmet alan hastaların beslenme tedavisini programlayarak iyileşme sürecini destekleyecek beslenme hizmetlerini vermektedir. Diyet polikliniğimizde; kilo vermek veya beslenme bozukluklarından kaynaklanan hastalıkların tedavisi amacıyla bölümümüze başvuran hastalarımızda, ”Vücut Bileşenleri Ölçümü” tekniği kullanılarak bazal metabolizma hızı, vücut yağı, yağ yüzdesi, yağsız kitle, kas kitlesi, segmental analiz, body mass index, metabolitik yaş ve su oranları bakılmaktadır. Sonrasında kişiye özel beslenme eğitimi ve programı önerilmektedir.

Beslenme ve Diyet bölümümüzde:
*Yeme davranışları bozukluğunda beslenme
*Kilo problemine yönelik diyet ve doğru beslenme alışkanlıklarının kazanılması
*Gebelik öncesi ve gebelik döneminde beslenme ve kilo kontrolü
*Gestasyonel diabette beslenme (gebelik şekeri )
*Çocuk – ergen beslenmesi
*Sporcu beslenmesi
*Hipertansiyonda tıbbi beslenme tedavisi
*Böbrek hastalıklarında beslenme tedavisi
*Kanserde beslenme
*Yaşlılıkta beslenme
*Şeker hastalığında (Diyabet ) beslenme
*Kalp-damar hastalıkları
*Kemik erimesinde (Osteoporoz) beslenme
*Gastro-intestinal sistem hastalıkları;

konularında bireysel eğitim verilmekte ve takibi yapılmaktadır.

0 242 746 00 17

Hastanemiz Kulak – Burun – Boğaz Hastalıkları Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniğinde günümüz koşullarını takip eden modern tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir.

Kulak Hastalıkları

Dış Kulak Yolu ve Kulak Kepçesi Hastalıkları:
Kulak kiri, dış kulak yolu iltihabı, dış kulak yolu kitle ve tümörleri, kulak kepçesi kitleleri. v.b. gibi hastalıklar tedavi edilebilmektedir.

Orta Kulak Hastalıkları:
Akut orta kulak iltihapları, orta kulakta sıvı birikmeleri ve cerrahi tedavileri, kronik orta kulak iltihapları operasyonları ve kulak zarı deliği operasyonları, orta kulak tümörleri ve cerrahisi tedavileri yapılmaktadır.

İç Kulak Hastalıkları:
İşitme kayıpları ve tedavileri, baş dönmesi nedenleri ve tedavileri yapılabilmektedir. Ameliyathanemizde kullandığımız üst model mikroskop cihazımız ile kulak zarı ameliyatları,kulağa tüp takılması ameliyatları, kronik orta kulak ve kolesteatom cerrahileri yapılabilmektedir.

Burun ve Sinüs Hastalıkları

Burun Eğriliği ve Cerrahisi:
Kapalı ve açık tekniklerle burun eğrili cerrahisi septoplasti operasyonu ve estetik ve fonksiyonel amaçlı septorinoplasti operasyonları rutinde en sık yapılan ameliyatlarımızdandır.

Burun Eti Büyümesi ve Tedavisi:
Konka hipertrofisi adı verdiğimiz burun eti büyümesi ameliyathanemizde bulunan radyofrekans cihazımız ile tedavi edilebilmektedir.

Sinüs Hastalıkları ve Tedavisi:
Akut sinüzitte uygun medikal tedavi uzman hekimlerimizce sağlanmaktadır. Kronik sinüzit tedavisinde uygulanan Endoskopik Sinüs Cerrahisi ameliyathanemiz koşullarında gelişmiş endovizyon sistemlerimiz ve açılı endoskoplarımızla sıklıkla yapılan operasyonlarımızdandır.

Boğaz Hastalıkları

Bademcik ve Geniz Eti Problemleri:
KBB pratiğinde en sık görülen geniz eti ve bademcik hastalıkları tedavisi ve cerrahisi hastanemizde uzman hekimlerimizce başarı ile yapılabilmektedir. Bademcik ameliyatında kullanılan farklı teknikler ameliyathane koşullarımızda uygun hastalara yapılabilmektedir.

Ses Hastalıkları:

Günlük iletişimimizi sağlayan sesimizin problemleri ve hastalıklarının tedavisi başarı ile yapılabilmektedir.

Baş ve Boyun Cerrahisi

Gırtlak Hastalıkları ve Tedavisi:
Toplumda giderek artan sıklıkta ortaya çıkmakta olan gırtlak (larenks) hastalıkları tedavisi hastanemizde başarı ile yapılabilmektedir. Larenks tümörü tedavisinde uygulanan kapalı ve açık cerrahiler uygun hastaya göre yapılabilmektedir.

Boyun Kitleleri ve Tedavisi:
Boynun anatomik lokalizasyonuna göre ortaya çıkan kitlelerin nedeninin araştırılması ve cerrahi tedavisi servisimizde yapılabilmektedir.

Dudak ve Oral Kavite Tümörleri:
Sigara nedeni ile toplumda sık görülen dudak ve oral kavite tümörlerinin tedavisi hastanemizde yapılabilmektedir.

Tükrük Bezi Hastalıkları:
Major tükrük bezleri olarak adlandırılan parotis ve submandibuler glanda ait kitle ve tümörlerinin tedavisi hastanemizde yapılabilmektedir. Hastalarımızın isteğine göre yüz sinirini gösteren moniötrizasyon yöntemi hastanemiz koşullarında yapılabilmektedir.

Facial Plastik Cerrahi Uygulamaları

Servisimizde yaş sınırlaması olmadan Kepçe Kulak Cerrahisi ve diğer kulak kepçesi cerrahileri başarı ile yapılmaktadır. Rutin pratiğimizde en sık yaptığımız Fonksiyonel ve Estetik Septorinoplasti operasyonu servisimizde uzman hekimlerimiz ve hasta görüşmelerimiz sonucunda karar verilip yapılabilmektedir. Ayrıca isteğe bağlı olarak botox ve dolgu uygulamaları yapılabilmektedir.

0 242 746 00 17

Acil rahatsızlıklarda hastalara yapılacak ilk müdahale büyük önem taşır. Hastanemizde; Acil müdahale için başvuran her hasta titizlikle değerlendirilmekte ve uzman ekipler tarafından tedavi edilmektedir. Acil servislerimiz teknik alt yapısı ve uzman hekim kadrosu ile 7/24 hizmet vermektedir.

Hastanemiz; Pek çok farklı uzman hekim ile hastalarına acil servis hizmetini, en iyi koşullarda sunmaya çalışmaktadır.

Acil Servis Bölümlerinde doktorlar tarafından hasta hızlıca değerlendirilir, ilgili braş uzmanına ihtiyaç olduğu takdirde İlgili uzman çağırılır.

Ameliyathanelerimize kolay entegre olabilen acil ünitelerimizde; Doğru ve hızlı teşhis için laboratuvar ve radyoloji(Tomografi- MR- Röntgen ) bölümlerimiz uzman kadrosu ile de Acil Servislerimize günün her saatinde destek vermektedir.

Ev ve işyerlerinde meydana gelen her türlü acil müdahale için de hizmetinizdeyiz… Yanıklarda, kanamalarda, elektrik çarpmalarında, kalp krizlerinde, bayılma, boğulma, travma ve tüm akut dahiliye rahatsızlıklarında ve diğer tüm acil hastalık durumlarında servislerimize başvurabilirsiniz.

Acil servislerimiz her yaş grubuna hizmet vermektedir. Hızlı müdahale odası, Ağır travmalı veya hayati riskin yüksek olduğu hastaların acilden girer girmez kabul edildiği CPR odasını da bünyesinde bulundurmaktadır.

0 242 746 00 17

İç Hastalıkları Polikliniği, ilgilendiği alanın da geniş olması sebebiyle hastalara sistematik olarak bir bütün dahilinde bakar. Bu yüzden hastaların genellikle ilk başvuru yaptığı bölümdür. iç Hastalıkları Uzmanı teşhisini koyduğu hastayı cerrahi tedavi gerektiren durumlarda diğer branşlara da sevk edebilir.

Dahiliye Polikliniğinde şeker hastalığı, hipertansiyon, kansızlık (anemi), karaciğer hastalıkları ve daha birçok uzun dönemli sistematik hastalıkların teşhis ve tedavileri ile düzenli takipleri yapılmaktadır. Hastanemiz bünyesinde Dahiliye Hastalıklarının teşhis ve takibinde kullanılan laboratuvar testleri imkanıda mevcuttur.

• Diyabet (Şeker Hastalığı)
• Hipertansiyon
• Anemi ( Kansızlık)
• Tiroid (Guatr) Hastalıkları
• Mide Barsak Hastalıkları (Hazım Yolları Şikayetleri)
• Kolestrol Yüksekliği
• Romatizmal Hastalıklar
• Böbrek Hastalıkları
• Allerjik Hastalıklar

0 242 746 00 17

Laboratuvarımız, dünya standartlarına ve kalite kriterlerine uygun olarak hizmet verilebilmesi amacıyla, tüm dünya laboratuvarlarında güvenle kullanılmakta olan firmaların sistemleri ile organize edilmişt olup, yapılan tüm çalışmalarda Laboratuvarda çalışılan testlerin tekrarlanabilirliği ve doğruluğunu test etmek amacıyla düzenli olarak iç kalite kontrol çalışmaları yapılmasının yanı sıradış kalite kontrol programları da uygulanmaktadır.

0 242 746 00 17

Hastanemiz kadın hastalıkları ve doğum bölümünde gebelik öncesi danışmanlık hizmeti, 4 boyutlu ultrasonografi ile anomali taraması, yüksek riskli gebelerin renkli doppler ultrasonografi ile takibi ve fetal iyilik halinin tespiti yapılabilmektedir.uzman doktorumuz tarafından zeka özürlü bebeklerin erken tanınmasında üçlü tarama testinden daha kıymetli olan ense kalınlığının ölçümü fetal medicine foundation standartlarında yapılabilmektedir. Down sendromu tanısını % 90′ a çıkaran tanı yöntemi olan ikinci trimester tarama testine ilaveten fetusun burun kemiğinin ölçümüde bölümümüzde yapılmaktadır

Uygun beslenme programı ile hem anne hem bebeğin sağlıklı olması ve gerektiği kadar kilo alması sağlanmakta, vücut egzersiz eğitimi ile hem gebelik dönemi rahat atlatılmakta hem de doğum sonrası toparlanma daha hızlı olmaktadır. Bu kurslarla ayrıca lohusalık dönemi, emzirme ve aile planlaması hakkında da aileler eğitilmektedir.

Bölümümüzde spinal anestezi ile sezaryen, epiduralli normal doğum yapılmaktadır.

Günümüzde insan ömrünün uzaması ile kadın yaşamının büyük kısmı menopozal dönemde geçmektedir. Bu dönemde kadınların hayat standartının arttırılması ve daha az zarar görmesi için danışmanlık hizmeti verilmekte; şikayetlerin azaltılması için güncel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Kadın Hastalıkları ve Doğum ünitesinde doğum öncesi nitelikli gebelik izlemi, doğum, kadın sağlığı ve yardımcı üreme teknikleri gibi bir çok alanda, uzman doktorlar ile aşağıdaki hizmet vermektedir.

 • Gebe muayenesi
 • Doğum sonrası kontrol muayenesi
 • Ultrasonografi
 • Gebelere uygulanan testler
 • Normal doğum
 • Ağrısız doğum (Epiduralli)
 • Sezaryan
 • Pap-smear test (servikal yayma)
 • Kolposkopi ve biyopsiler
 • Endometriyal biyopsi
 • Rahim içi araç (RİA) takılması

0 242 746 00 17

Göz beş duyu organımızdan en küçük olmasına rağmen işlevi yönünden vücudumuzun dünyaya açılan tek penceresidir.Göz vücudumuzun en komplike organı ve aynı zamanda kendini yenileyemeyen tek organıdır.Gözümüzün çok değerli bir organımız olduğunu belirtmek için ‘BİR GÖZ DÜNYAYI SATIN ALIR AMA DÜNYA BİR GÖZÜ SATIN ALAMAZ’ sözü söylenmiştir. Bu kadar hassas bir organı muayane etmek içinde teknolojik cihazlar gerekmektedir.

Göz polikliniğimiz hafta içi saat 09-17:00 ve cumartesi 09-13:00 arası hizmet vermektedir.Polikliniğimize gelen her hastaya güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışı ile hasta odaklı hizmet verilmektedir.

Hastanemiz Göz Hastalıkları polikliniğinde tanı ve tedavi amaçlı olarak ileri teknoloji ürünlerinden yararlanılmaktadır.
Hastalıkların ileri tetkikleri için kullanılan ve sadece göz merkezleri ve dal hastanelerinde bulunan göz anjiyografi, göz tomografisi, görme alanı, kornea kalınlık ölçer (pakimetri) cihazları hastanemizde bulunmaktadır.

Damla ile dikişsiz katarakt amaliyatı en son teknolojk yöntemle yapılmakta ve kaliteli göz içi mercekler kullanılmaktadır. Şaşılık ameliyatı, göz yaşı kanal tıkanıklığı ameliyatı ,göz eti (pterjium) ameliyatı gibi göz ameliyatları ameliyathanemizde yapılmaktadır.

Göz Hastalıkları bölümümüzde; hem yetişkin hem de çocuk hastaların göz ile ilgili sorunlarının tedavi hizmetlerini sunuyoruz. Polikliniğe gelen her hastaya otorefraktometri ,tonometri ölçümü,görme keskinliği ölçümü, gözlük numarası belirleme, biomikroskopik muayane, göz dibi muayanesi , göz tansiyonu ölçümü yapılmaktadır.

Çocuklar hangi sıklıkla muayene olmalıdır?
* Her bebek risk faktörü olsun yada olmasın doğumdan sonraki ilk 6 ay içinde mutlaka göz muayanesinden geçmelidir.
*İlk muayenesinde herhangi bir sorun tespit edilemeyen çocuk 2.5 – 3 yaş civarında tekrar göz muayenesi gerekmektedir
* 5-7 yaşında tekrar değerlendirilmelidir.
* Okul başladıktan sonrada her 6 ay da bir göz muayenesi önerilmektedir.

Geleceklerinin aydınlık olması için çocuk göz muayenelerini düzenli bir şekilde yaptırmanız gerekmektedir. Sağlıklı bireylerin yılda bir kez göz muayanesi olması önerilmektedir. Gözü etkileyen sistemik bir hastalığı olanların (şeker hastalığı, guatr, hipertansiyon, romatizmal hastalıkları v.b) daha sık muayane olmaları önerilmektedir.

Göz Polikliniğimizde Yapılan İşlemler

-Katarakt cerrahisi
-Multifokal göz içi lens takılması
-Şaşılık cerrahisi
-Göz yaşı kanal tıkanıklığı cerrahisi
-Göz kapağı ve estetiği cerrahisi
-Pterjium (göz eti) cerrahisi
-Görme merkezinde ödem ( makular ödem ) tedavisi
-Göz içi iğne injeksiyonları
-Şeker hastalığına bağlı göz sorunları tanı tedavi ve takipleri
-Sarı nokta hastalığı tanı tedavi ve takipleri
-Göz tansiyonu( glokom) tanı tedavi ve takipleri
-Şalazyon cerrahisi
-Göz kapağındaki iyi ve kötü huylu tümörlerinin eksizyonu
-Kontak lens uygulaması
-Çocuk göz sağlığı hastalıkları tanı tedavi ve takipleri
-Genel göz muayanesi
-Göz tembelliği tanı tedavi ve takipleri

GÖZ KLİNİĞİMİZDE BULUNAN CİHAZLAR

*GÖZ TOMOGRAFİSİ (OCT)
*GÖZ ANJİOGRAFİSİ (FFA)
*RENKLİ FUNDUS RESMİ
*BİLGİSAYARLI GÖRME ALANI (HUMPHREY )
*KORNEAL OAKİMETRİ (KORNEAL KALINLIK ÖLÇER )
*BİOMETRİ
*FOKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZI
*AMELİYAT MİKROSKOBU
*OTOREFRAKTOKERATOMETRİ (BİLGİSAYARLI GÖZ ÖLÇÜMÜ )
*NON KONTAK TONOMETRİ ( HAVALI GÖZ TANSİYONU ÖLÇÜM CİHAZI )
*APLANASYON TONOMETRİSİ (KONTAK GÖZ TANSİYONU ÖLÇER )
*DİGİTAL LENSMETRE (GÖZLÜK ÖLÇÜM CİHAZI)
*PRİZMALAR (ŞAŞILIK ÖLÇER )
*BİOMİKROSKOP
*OFTALMOSKOP
*RETİNOSKOP
*GONİOSKOP
*RENKLİ GÖRME TESTİ
*AMSLER GRİD TESTİ
*KURU GÖZ TEŞHİS TESTLERİ

0 242 746 00 17

ARTROSKOPİK EKLEM CERRAHİLERİ

PEDİADRİK ORTOPEDİ

EL CERRAHİSİ

TRAVMATOLOJİ OMURGA CERRAHİSİ

ARTROPLASTİ

0 242 746 00 17

Akdeniz Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi!
Çünkü çocuklarımız hepimizin geleceği!

“Her çocuk özeldir ve özen ister” diyerek kuruluşumuzdan bu yana çocuklara özel oluşturduğumuz birçok bölüm ve klinik ile aynı zamanda “çocuklara özel bir hastane” olarak hizmet veriyoruz. Hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi” misyonuyla; bebeklerin doğumundan büyümelerine dek tüm sürecin takibini kesintisiz ve özenle yapıyor, özellikle 16 yaş altı çocuklarımızın gerekli tedavilerini tek bir çatı altında uyguluyoruz. Çocuklarınızın sağlığına değer veriyoruz.

Akdeniz Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü (Pediatri), Doğumdan itibaren bebeklerin ve büyüme sürecinde çocukların gelişiminin düzenli takip edilmesi, hastalıklardan korunması, erken tanı ile tedavi edilmesi amacıyla bu bölümde hizmet vermekteyiz., Bebeklerin anne sütü ile beslenmesi sürecini destekliyoruz. Bu kapsamda hastanemiz bünyesindeki “Ana Sınıfı Programı” ile annelere emzirme danışmanlığının yanı sıra bebek beslenmesi ve bakımı eğitimi veriyoruz. Bebeklerin rutin sağlık taramalarının ve aşılarının yapılmasını sağlıyoruz. Bebeklerin yanı sıra özellikle 16 yaş altı çocukların hastalıklarının ayakta veya yatarak tedavilerini tek çatı altında hastanemizin konforlu ortamında en uygun şartlarda yapıyoruz.

Genel Pediatri Birimi’nde 08:00-23:00 saatleri arasında uzman doktorlarımız, 23:00’den itibaren sabaha dek ise Acil Servis hekimlerince hizmet verilmektedir. Acil Servis’te değerlendirilen çocuk hastalarımızın tedavisinde diğer uzmanlık dallarındaki hekimlerimizden de konsültasyon istenilmektedir. Yeni doğan (0-1 ay) ve süt çocuğu (1-12 ay)  dönemindeki hastaların, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarınca konsülte edilmesine özen gösterilmektedir.

Çocuklarda özellikle 0-12 yaş dönemi hastalıkların sıklıkla yaşandığı bir dönemdir. Bu dönem, çocukların özenli bakıma ve sağlık kontrollerine ihtiyaçları vardır. Çocukluk döneminde iyi tedavi edilmeyen hastalıkların, sonraki yıllarda da bazı sorunlara yol açabileceği unutulmamalıdır.

0 242 746 00 17

BEYİN SAĞLIĞI VE BEYİN HASTALIKLARI

Beyin, üç kattan oluşur. Zekâ ve düşüncenin merkezinin olduğu üst kat (korteks), insanda son derece gelişmiştir. Ayrıca çevreyle ve bedenle ilgili bütün bilgiler buraya gelir ve burada çözümlenir. Yine bütün bilinçli hareket ve davranışlar da buradan çıkar (sözcükler ve elin hareketleri gibi) Orta kat (beynin temeli), içgüdüsel davranışların merkezidir (sevgi, kin, kıskançlık, mülkiyet duygusu vb.) Aynı şekilde anılar, acılar, kumanda merkezleri ve hormonal salgılamalar da burada merkezlenmiştir. Uyanma, kas gücü ve denge de (küçük beyinle birlikte) burada üslenmiştir.

En alt katı oluşturan soğancıkta solunumu, sindirimi vb. düzenleyen merkezler yer alır. Bedenden aşağı inen ve çıkan bütün sinir yolları buradan geçer.

Bu üç katlı “süper bilgisayar”, zekâ ile ilgili ve bilinçli her davranış için üst beyin tarafından kumanda edilir. Bu kumanda bölgesi, çok hassastır. Beynin merkezi ne kadar çok zarar görürse, aşağı düzeyler de o denli aksayıp, hayati düzenlemeleri sürdürmekte güçlük çekerler.

Soğancık merkezleri zarar görmüşse, ilkyardıma koşan kişi, sonra da doktor, iyileşmeyi beklerken özellikle en büyük hayati fonksiyonları üstlenmelidir.

Beyin, Sinir ve Damar Hastalıkları
Koma, çırpınma ve kasılma nöbetleri, ihtilaç krizleri, eğer önceden sağlıklı olan birinde ortaya çıkarsa, beyinde bir rahatsızlığın belirtisi sayılır. Bu belirtilere pek çok hastalıkta veya ciddi örselenmelerde rastlanabilir. Bazı ilaçlar ve uyuşturucular da aynı durumu yaratır. Yanlışlıkla yüksek dozda ilaç almak veya bilerek içmek de tehlikeli durum yaratır.

Kanamalar ve Had Beyin Hastalıkları
Kafatası içinde bir damarın çatlaması sonucu meydana gelen kanamalar, beyni sıkıştıran bir kan toplanmasına yol açabilir. Bir beyin damarının çatlaması veya tıkanması da, beyinde bir arıza yaratır. Bunu, vücudun bir yarısına felç inmesi veya dil tutulması gibi araz izler. Beyin enfeksiyonları da (apse, menenjit, kafaiçi yangısı) çoğunlukla bu üç belirtiden biriyle, anide başlar. Bazı tümörler de, ne kadar iyi huylu olurlarsa olsunlar, bu belirtileri yaratabilir.

İlaçlar ve Oksijen Yetmezliği
Bazı ilaçların beyin üzerinde dolaylı veya dolaysız, ayrıcalıklı etkileri vardır. Doğru dozlarda kullanıldığında, tedavi edici sonuç verirler. Ancak aşın dozlar, bir beyin arızasına neden olabilir. Uyuşturucu bağımlılığı ve alkol kullanımı da insanı komaya sokup, kasılma ve ihtilaç nöbetlerine sürükleyebilir. Beynin sinir hücresi, oksijen eksikliğine karşı çok duyarlıdır. Her türlü solunum ve kan dolaşımı bozuklukları, hızla hastalık arazı geliştirir.

Kanda Şeker Azalması
Sinir hücresi, beslenmesinde önemli rol oynayan şekerin eksikliğine karşı da çok duyarlıdır. Bu yönden hiçbir rezervi yoktur ve kan dolaşımı yoluyla sağlanan glikoza tamamen bağımlıdır. Normal olarak glikoz oranı, pankreasın bir hormonu olan insülin tarafından korunur. Diyabette, insülin salgılaması yetersizdir.

Tedavi, insülini enjeksiyonla hastaya vermeyi amaçlar. Günlük ihtiyacı böyle sağlanır. İnsülin dozu çok yüksekse veya insülin dozajlamasına göre şeker alımı çok zayıfsa, kandaki şeker oranı düşer. Buna “hipoglisemi” denir. Bu durum, beyinde bir hasara yol açabilir. Alkol bağımlılarında da kanda ciddi şeker eksikliği komplikasyonları görülebilir. Bu nedenle alkolikler veya sızacak kadar çok içmiş kişiler için beyin ve sinirlerde hasar riski yüksektir.

Soğuk ve Isı

Beyin de bir tür bilgisayar gibidir. Bütün bilgisayarlar gibi beyin de soğuk ve ısıya (sıcak çarpması, güneş geçmesi, ateş yükselmesi vb.) karşı çok duyarlıdır. Özellikle 2 yaşından küçük bebekler ve çocuklar, yüksek ateşe karşı çok duyarlıdır. Bu nedenle çocuklarda ateşin 40°C’nin üstüne çıkmasına asla izin verilmemelidir. Yüksek ateşle birlikte sayıklama, kendinden geçme ve çırpınma nöbetleri oluşabilir ve bunu ciddi beyin hasarı izleyebilir.

YAPILAN AMELİYATLAR

Beyin ve Omurilik Tümörleri
Genellikle başağrısı, felç, bulantı, kusma, görme bozuklukları gibi belirtilerle kendini gösteren beyin tümörleri, görülme sıklığı olarak tüm kanserlerin %10’unu oluşturmaktadır. Hastanemizde beyin tümörleri ile ilgili operasyonlar başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Uyanık beyin ameliyatı, beyin tümörlerinin çıkarılmasında güvenli bir yoldur. Bu yöntemde hastanın felç ve konuşma kaybı riski en aza indirilebilirken, tümörün de tam olarak çıkarılması sağlanabilmektedir.

Beyin Kanamaları

Her yaşta görülebilen beyin kanamalarında ilk 12 saat içinde gerçekleştirilebilen müdahale hayati öneme sahiptir. Beyin kanamalarında nöroloji, anestezi, radyoloji ve nöroşirürji uzmanları multidisiplin içerisinde birlikte hastaya müdahale etmekte, gereken operasyonlar kliniğimizde başarıyla yapılmaktadır.

Kafa Travmaları
Kaza, darbe veya çarpma nedeniyle başın yaralanmasıyla kafa travması oluşabilir. Kafa travması, beyin dokusunda ciddi yaralanmalar sonucu kalıcı hasarlara yol açabilir. Bu nedenle zamanında ve doğru müdahale, hayat kurtarıcı olabilir. Acil vakalarda Acil Servisimiz’de görevli acil tıp uzmanlarımız 24 saat hizmet vermekte, gerekli durumlarda konsültasyon için beyin cerrahisi uzmanlarımıza başvurulmaktadır.

Omurga ve Omurilik Travmaları
Omurga ve omurilikte travmaya  bağlı oluşan hasarlar, hayati öneme sahiptir. Omurga travmalarında şiddetli ağrı, hassasiyet, el veya ayaklarda karıncalanma, uyuşma ve güç kaybı gibi bulgular, bir omurilik hasarının göstergesi olabilir. Omurga yaralanmalarında en büyük risk, omurga veya kemiğin içinden geçen omurilik ve sinirlerin hasar görmesidir.

Böyle bir durumda felç oluşabilir. Bazen de travma sonrası omurilikte ve sinirlerde bir hasar oluşmamasına rağmen omurgada kayma ve eğrilik gibi omurga bozuklukları, boyun veya bel fıtıkları gelişebilir.  Omurga ve omurilik travmalarında zamanında ve doğru müdahale, yaşam kalitesi açısından önceliklidir.

Periferik Sinir Cerrahisi
Sinirlerde oluşabilen karpal tünel sendromu gibi sinir basılarının ve sinir yaralanmalarına yol açan travmatik kesilerin tanı ve  mikrocerrahi yöntemlerle tedavisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde uzman ve deneyimli ekibimizle gerçekleştirilmektedir.

Bel ve Boyun Fıtıkları
Toplumda son derece sık görülen bel ve boyun fıtığı ameliyatları, kliniğimizde mikrocerrahi yöntemler kullanılarak yapılmaktadır.

Dar Kanal – Bel ve Boyunda Kireçlenme 

Omurganın içinden omurilik ve kök diye adlandırılan geniş sinirler geçer. Değişik nedenlere bağlı olarak omuriliğin veya köklerin geçtiği omurilik kanalının daralmasına bağlı olarak ortaya çıkan sinir sıkışması “dar kanal” olarak adlandırılır. Halk arasında sıklıkla “kireçlenme” olarak bilinir. Beldeki dar kanal, yapısal olabilir veya omurlardaki kaymaya bağlı veya omurga eklemlerindeki kireçlenmeye bağlı oluşabilir. Boyundaki dar kanal ise,  omurlardaki yapısal darlığa ya da omurga eklemlerindeki kireçlenmeye bağlı oluşabilir. ​Bel ve boyundaki kireçlenme, cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir.

0 242 746 00 17

Enfeksiyon hastalıkları; bakteri, virüs, mantar veya parazit gibi mikroorganizmaların vücudumuzun herhangi bir yerinde oluşturduğu enfeksiyonlar ile ilgilenmektedir. Ateş ile seyreden her hastalığın ayırıcı tanısını yapar. Bunu yaparken mikrobiyolojik tanı yöntemlerini kullanır.

Bölümde uygulanan tedaviler:

Lomber Ponksiyon
Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri
Elisa Testleri
Hepatit (kronik) Tanı ve Tedavi

0 242 746 00 17

Dermatoloji Bölümü’nde dermatolojik muayene, takip ve tedavileri yapılır.

Dermatoloji (Cildiye) Bölümü’nde, deri, saç, tırnak hastalıkları, ağız içi ve cinsel bölgedeki yaralar ve cilt değişiklikleri, alerjik hastalıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve kozmetik sorunlar dermatolojik muayene ve teknolojik yöntemlerle değerlendirilir.

0 242 746 00 17

Günümüzün teknolojilerine sahip donanımı, doktor ve tekniker kadrosuyla mevcut radyoloji işlemlerini yapabilen gelişmiş bir tanı ve tedavi birimidir. Radyoloji Bölümümüz, doğru tanıya, her hastaya en düşük riskli ve en hızlı en uygun yöntemin özenle seçilmesi ve uygulanmasıyla varılacağına inanmaktadır.

Radyoloji Bölümümüzde Hastalıkların Tanısı ve İzlenmesinde Kullandığımız Tıbbi Görüntüleme Cihazlarımız Şunlardır:

 • Çok detektörlü bilgisayarlı tomografi (MDBT)
 • Günümüzün teknolojisi modern açık MR
 • Konvansiyonel Röntgen
 • Ultrasonografi
 • Renkli Doppler Ultrasonografi
  Tüm ultrasonografi, Doppler incelemeleri yapılmaktadır.

0 242 746 00 17

Nöroloji Bölümleri’nde  nörolojik hastalıkların ayaktan ve yatarak tanı, tedavi ve izlem hizmetleri verilmektedir.

Nöroloji Bölümlerimizin uğraşı alanına giren, beyin kanamaları, baş ağrısı, baş dönmesi serebrovasküler hastalıklar, hareket bozuklukları, kas ve sinir hastalıkları, epilepsi, alzheimer, multipl skleroz, inme ve uyku bozuklukları konularında hastanelerimizde hizmet verilmektedir.

0 242 746 00 17

Üroloji, kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen tıbbi branştır.

Fizik tedavi, vücuda dışarıdan uygulanan sıcak, soğuk uygulamalar, elektrik akımları, masaj ve egzersiz ile ağrıyı kesmeye yönelik uygulamaları içeren ve kas iskelet sistemi hastalıklarında ya da yararlanmalarında uygulanan ilaç dışı bir tedavi şeklidir.

Psikiyatri, akıl hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve önlenmesi ile uğraşan bilim ve hekimlik dalı. İnsanın davranış dinamiklerini biyopsikososyal olarak açıklamak üzerine çalışan ve normal ile normal dışı davranış örüntülerini sınıflandırarak tedavi etmeye çabalayan tıp bilimi ve ruh hekimliğidir.

Psikoloji veya ruh bilimi, davranışı ve zihini inceleyen bilimdir. Bilinçli ve bilinçsiz olayların yanı sıra daha çok duygu ve düşüncenin incelemesini yapar. Psikoloji, çok kapsamlı bir bilimsel alandır. Bu alanda uzman olan ve aynı zamanda bilgi araştırması yapanlara psikolog denir.

Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi’nin görevi, kalp damar ameliyatı geçirmiş ya da geçirecek olan hastaların, hayati önem taşıyan fonksiyonlarının kesintisiz takibi ve desteklenmesidir.

Göğüs hastalıkları, özellikle akciğerlerin pnömoni, plörezi, tüberküloz, bronşektazi, akciğer kanserleri, plevra hastalıkları, mediasten hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, astım gibi solunum sisteminin alt bölümlerinin hastalıkları ile ilgilenen bir daldır.

Rinoplasti konusunda uzmanız

Gelin ve hayatınızı değiştirecek süreçte size rehberlik edebilecek ünlü yüz plastik ve rekonstrüktif cerrahlarımızdan biriyle tanışın.

Kozmetik cerrahi ile vücut parçalarının görünümünü yeniden şekillendirin. Cerrahlarımız yüz, boyun, kulaklar, burun, gözler, göğüsler rekonstrüksiyonunda uzmanlaşmıştır. Ayrıca bazı hastalarımızın fotoğrafları ve hayatlarını değiştiren hikayeleri konusunda size rehberlik edebiliriz.

Bütünleyici tıp

Zihnin, bedenin ve ruhun öncülünden kaynaklanan alternatif terapiler bir bütün olarak işlev görür ve hepsine hitap ederek iyileşmeyi destekler.

Önceki ve sonraki fotoğrafları karşılaştırmak için kaydırıcıyı kullanın

Randevu almak ister misiniz?

Bizi Arayın 0 242 746 00 17 veya online randevu butonuna tıklayın