Hasta Hakları

Hasta Hakları

Hasta Hakları

 • Sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı
 • Sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı
 • Mahremiyetine saygı gösterilmesi hakkı
 • Bilgilerin gizli tutulması hakkı
 • Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı
 • Kendisine yapılacak işlemlerden hastanın rızası ve izninin alınması hakkı
 • Güvenliğin sağlanması hakkı
 • Dini vecibelerini yerine getirebilme / dini hizmetlerden yararlanma hakkı
 • Refakatçi bulundurma hakkı
 • Sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmetlerini alma hakkı
 • Müracaat, şikayet ve dava hakkı
 • Kendisine sağlık hizmeti sunumunda hizmet verecek personeli seçme hakkı