Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları

Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları

Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları

Sağlıkla ilgili bilimsel gelişmeler ve toplumsal beklentiler, bugünün sağlık sistemini belirleyen politikaların şekillenmesinde önemli faktörlerdir. Bu faktörlerden yola çıkarak sağlıkta hizmet sunumunu şekillendirirken, hizmet sunum kriterlerinin belirlenmesi ve kalite kültürü içinde halkın görüşlerinin bu sürece yansıtılması gerekmektedir. Bilindiği gibi Başkanlığımız tarafından, Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda performans ve kalite çalışmaları yürütülmektedir. Amaç, sağlık hizmeti sunumunda hizmet kalitesini artırmak, sürekli gelişimi sağlamak, sağlık bakımına ihtiyaç duyan bireylerin ve sağlık hizmeti verenlerin hukukunu ve güvenliğini en üst düzeyde korumak ve israf etmeksizin kaynakları en etkili yolla kullanmaktır. Bu hedeflerin sadece Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşları değil, tüm sağlık sistemimizi kapsaması doğaldır ve sürecin beklenen bir parçasıdır. Dinamik bir yapıya sahip olan sağlık kurumlarındaki hızlı değişim, kalite çalışmalarının da hızlı değişimini ve gelişimini zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda Başkanlığımız tarafından yapılan önemli çalışmalar sonucunda; kamu hastanelerinde uygulanmak üzere “Hizmet Kalite Standartları” hazırlanarak, uygulamada önemli bir eksiklik giderilmiştir. Yaklaşık 380 alt bileşenden oluşan “Hizmet Kalite Standartları” uygulamada hem kurumlarımıza hem de değerlendiricilere önemli kolaylıklar sağlamıştır. Sağlık hizmetinde önemli bir yer tutan acil sağlık hizmetlerine yönelik olarak “112 Acil Servis Hizmetleri Kalite Standartları” hazırlanmış ve bu konuda bir ilk gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, bağımsız bir sağlık hizmeti birimi olarak hizmet veren ağız ve diş sağlığı merkezlerinde hizmet kalitesini artırmak için “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri Hizmet Kalite Standartları” oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede Bakanlığımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, sağlık hizmetlerinde önemli bir paydaş olan özel sağlık kurumlarının verdikleri sağlık hizmetlerinin kalite standartları ile değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu amaçla, Başkanlığımız tarafından “Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları” hazırlanmıştır. Tüm bu standart setlerinin oluşturulmasında kaliteli sağlık hizmetinin temel hedefleri olan güvenli, etkili, hakkaniyetli, hasta merkezli, israftan kaçınan ve zamanında verilen, hizmet koşullarının sağlanması esas alınmıştır. Söz konusu çalışma ile sağlık alanında önemli bir adım daha atılmıştır. Bu kapsamda, özel hastaneler ile kamu hastaneleri arasında hizmet standardizasyonunda yakınlık sağlanmış ve kurumlar arası deneyim paylaşımı için zemin hazırlanmış olacaktır. Sürekli iyileştirme ilkesiyle hizmet veren Bakanlığımız, kamu - özel ayrımı yapmadan tüm sağlık kurumlarımızda sağlık hizmetinde kalitenin yükseltilmesi için çalışmalarına devam edecektir.