Misyonumuz Vizyonumuz

Misyonumuz Vizyonumuz

Misyonumuz Vizyonumuz

Misyonumuz Vizyonumuz

  • Sağlık Hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasını sağlamak
  • Tıpta eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında uluslar arası ölçütlere uygun kaliteye ulaşmak
  • Ülkemizin gereksindiği doktorların kendini yetiştirilebileceği bir yönetim modelinin oluşturulması konusunda öncülük yapmak.